1394,10,25 جمعه 12:54
 
 

پرولوگ: دروغ سنج با استفاده ازعلم زبان بدن

 
 
 
 
  تاریخ: 1394,10,25 جمعه 12:54
شماره تماس: 09306140828
شهر: تهران
قیمت: 30000 تومان
این سیستم بر اساس علم زبان بدن (Body Language) که یکی از زیر شاخه های روانشناسی هست. جهت تشخیص دروغ گویی انسان ها، با استفاده از رفتار آنها می پردازد.