1394,11,04 یکشنبه 5:22
 
 

پروژه خوشه بندی داده با الگوریتم k-means

 
 
 
 
  تاریخ: 1394,11,04 یکشنبه 5:22
شماره تماس: 09306140828
شهر: تهران
قیمت: 20000 تومان
پروژه جدید خوشه بندی داده با الگریتم k-means با نرم افزار Matlab که تمام جزئیات الگریتم k-means در آن بکار گرفته شده